Contact

 

Voor informatie over exposities, aankoop of huur/lease van werk (voor zowel musea, bedrijven als particulieren) kunt u per e-mail contact met mij opnemen.

 

Ik zou het zeer op prijs stellen als u, naar aanleiding van uw bezoek aan mijn website, een reactie wilt geven.

 

ToPé Art

E info@tope-art.nl

 

© ToPé Art 2017

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de inhoud van deze website (tope-art.nl) bij ToPé Art of zijn gelicenceerd aan ToPé Art. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van de inhoud is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ToPé Art. Linken en verwijzen naar de pagina's op deze website is toegestaan. ToPé Art stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.